Aktualności

Konkurs „Rusztowanie roku” - ZMIANA!!

ZMIANA!! edycja IX konkursu

Zapraszamy do udziału w kolejnej już edycji konkursu organizowanego przez Polską Izbę Gospodarczą Rusztowań pod tytułem „Rusztowanie Roku”. Pierwsza edycja odbyła się w 2007 roku, teraz mamy przyjemność przeprowadzić już konkurs po raz IX.

Celem konkursu jest:

 • promocja branży rusztowaniowej;
 • promocja działań powodujących zwiększanie bezpieczeństwa przy budowie i eksploatacji rusztowań, wspierania i promowania dobrych praktyk na rzecz projektowania, budowy konstrukcji rusztowań;
 • stymulowanie podnoszenia poziomu świadczonych usług w zakresie projektowania
  i budowy rusztowań;
 • podnoszenie poziomu wykonywania usług w zakresie produkcji rusztowań;
 • stymulowanie rozwoju technologicznego w branży rusztowaniowej zarówno w zakresie produkcji rusztowań jak i ich budowy;
 • podnoszenie rangi zawodu montera rusztowań;
 • promowanie przedsiębiorstw i osób.

Konkurs obejmuje 3 kategorie:
 • kategoria I – Rusztowanie:
- obszar 1- dotyczący małych przedsiębiorstw;
- obszar 2- dotyczący średnich i dużych przedsiębiorstw;
 • kategoria II – Technologie i Bezpieczeństwo;
 • kategoria III – Monter.


W kategorii I będą brane pod uwagę m.in. wysoka jakość usług; innowacyjność w zakresie technologii montażu; przestrzeganie zasad bhp i stopień poprawy bezpieczeństwa pracy; skala i stopień trudności usługi, projektu oraz referencje.

W kategorii II będą brane pod uwagę m.in. nowatorstwo rozwiązań, stopień poprawy bezpieczeństwa pracy, efekty ekonomiczne, ergonomia, kompatybilność, udział polskiej myśli technicznej oraz posiadanie certyfikatów.

W kategorii III będą brane pod uwagę m.in. stosowanie przepisów bhp, posiadane kwalifikacje i doświadczenie, wydajność pracy, organizacja pracy na budowie, poprawa efektywności i bezpieczeństwa montażu, tworzenie pozytywnego wizerunku montera i przedsiębiorstwa, innowacyjność w zakresie rozwiązań przy budowie rusztowań.

Ocena zgłoszeń odbywa się dwuetapowo. W pierwszym etapie Komisja weryfikuje zgłoszenia pod względem formalnym, a następnie, w II etapie, Kapituła Konkursu, złożona z niezależnych od PIGR ekspertów, ocenia zgłoszenia pod względem merytorycznym oraz wyłania laureatów, którzy otrzymują nagrodę na uroczystej gali, która odbędzie się w maju 2024 r. w Olszynie przy okazji forum rusztowaniowego oraz Ogólnopolskich Mistrzostw w Bezpiecznym Montażu Rusztowań.

Laureaci konkursu są promowani przez Polską Izbę Gospodarczą rusztowań na łamach prasy branżowej oraz mediach prowadzonych przez Izbę. Laureaci mają możliwość prezentowania nagrody podczas imprez targowych, wystawienniczych i innych.

Do konkursu mogą przystąpić przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność gospodarczą w branży rusztowaniowej; posiadają siedzibę w Polsce oraz prześlą prawidłowo wypełnione dokumenty.

Zgłoszenia można nadsyłać w terminie do 29.03.2024.

Konkurs obejmuje okres od 15.01.2022 do 31.12.2023.reugulamin


« powrót