O nas

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań jest jedyną w Polsce organizacją, której podstawową działalnością są rusztowania. Jako organizacja samorządu gospodarczego, PIGR zrzesza firmy związane z branżą rusztowań: producentów, firmy wynajmujące i montujące rusztowania, firmy handlowe, szkoleniowe, zajmujące się projektowaniem rusztowań i inne.

PIGR jest członkiem europejskiej organizacji rusztowaniowej Union der Europäischen Gerüstbaubetriebe (UEG), zrzeszającej europejskie izby, stowarzyszenia i firmy rusztowaniowe.

Od 2005 roku ukazuje się kwartalnik "Rusztowania", w którym publikowane są bieżące informacje z życia branży rusztowaniowej, sprawozdania z konferencji i seminariów oraz specjalistyczne artykuły dotyczące kwestii technicznych i prawnych. PIGR publikuje również artykuły w budowlanej prasie branżowej oraz jest wydawcą Skryptu do nauki zawodu montażysty rusztowań.

Ważną częścią działalności Izby są szkolenia: Specjalista nadzoru budowy i użytkowania rusztowań, Użytkownik rusztowań - kadra techniczna, Użytkownik rusztowań - pracownicy wykonujący prace z rusztowania, Rusztowania w przepisach - szkolenie dla handlowców i inne, również projektowane na indywidualne zamówienie Klientów.
 

PIGR ma ponad dwudziestoletnią historę: w 1997 roku powstało Ogólnopolskie Stowarzyszenie Firm Rusztowaniowych, przekształcone w 2004 roku w Polską Izbę Gospodarczą Rusztowań - PIGR.Firmy zainteresowane wstąpieniem do PIGR serdecznie zapraszamy do kontaktu!