Korzyści z członkostwa

Korzyści z członkostwa w PIGR to między innymi:
- dostęp do bieżących informacji: branżowych, gospodarczych, legislacyjnych, aktualności związanych z branżą rusztowaniową;
- możliwość wykorzystywania logo Izby oraz otrzymywania rekomendacji PIGR - jedynej branżowej organizacji w Polsce;
- promocja firmy na stronie www PIGR;
- zniżki na usługi oferowane przez Izbę: szkolenia, reklamę w kwartalniku „Rusztowania” i na stronie PIGR;
- nawiązywanie kontaktów handlowych w branży;
- możliwość udziału w pracy nad przepisami dotyczącymi budownictwa, w tym szczególnie branży rusztowaniowej;
- możliwość aktywnego uczestnictwa w różnego rodzaju działaniach Izby na rzecz branży rusztowaniowej  oraz wiele innych.
 

Chcąc zmieniać na lepsze polski rynek rusztowaniowy i mieć wpływ na to, co dzieje się w UE musimy zdawać sobie sprawę, że osiągnąć możemy to tylko razem. Trzeba zdać sobie również sprawę, że tylko silne grupy branżowego interesu, z jaką całą pewnością jest Polska Izba Gospodarcza Rusztowań, przemawiając głosem swych wielu członków oraz partnerów mają szanse dokonać pozytywnych zmian.