Użytkownik rusztowań

Użytkownik rusztowań - kadra inżynieryjno-techniczna

Zwiększanie świadomości kadry nadzorującej eksploatację jest bardzo ważne - statystyki pokazują, że większość wypadków ma miejsce właśnie podczas użytkowania konstrukcji. Użytkownicy rusztowań powinni wiedzieć m.in.:
- na co zwrócić uwagę podczas codziennej kontroli rusztowania przed rozpoczęciem pracy,
- jak nie przeciążyć konstrukcji rusztowania i nie doprowadzić do jego zawalenia,
- czego nie wolno robić podczas eksploatacji, żeby nie stworzyć zagrożenia,
i właśnie tę wiedzę mogą zdobyć podczas szkolenia.

Dla kogo?
Szkolenie przeznaczone jest dla kadry inżynieryjno-technicznej, nadzorującej prace wykonywane z rusztowania.

Korzyści dla Uczestników
Uczestnicy po szkoleniu będą:
- potrafili wyeliminować błędy w eksploatacji rusztowań mogące doprowadzić do wypadku lub katastrofy budowlanej;
- wiedzieli jakie czynniki wpływają na ogólną stabilność rusztowania i jaki to ma wpływ na ich pracę;
- znali podstawowe przepisy prawne regulujące kwestie związane z rusztowaniami.

Program:
  1. podstawowe informacje – podziały, rodzaje, zastosowania rusztowań;
  2. kontrola prawidłowości budowy rusztowań - najważniejsze elementy mające wpływ na stabilność ogólną konstrukcji rusztowania (podłoże i posadowienie, stężenia, kotwienia);
  3. bezpieczeństwo rusztowań w trakcie ich użytkowania w tym procedury kontroli (przeglądy rusztowań);
  4. zagrożenia i wypadki na rusztowaniach - analiza przyczyn i najczęściej popełnianych błędów na przykładzie kontroli budów i katastrof budowlanych z udziałem rusztowań;
  5. dokumentacja rusztowań (instrukcje montażu i eksploatacji, dokumentacja techniczna, projekt, uziemienie, stan podłoża itp.);
  6. przepisy i normy dotyczące budowy i eksploatacji rusztowań obowiązujące w Polsce;
  7. błędy montażu i eksploatacji.

Aktualny nabór:
termin: 20.06.2024 r.*
miejsce: online, godz. 9:00 - 15:00
Cena: 490 zł netto + 23% VAT / 1 os. (dla firm niezrzeszonych w PIGR); 390 zł netto + 23% VAT / 1 os. (dla Członków PIGR)

formularz zgłoszeniowy - pobierz pdf

Formularz zgłoszeniowy proszę odesłać na adres: biuro@pigr.pl

Czas trwania: 6 godzin
Forma szkolenia: wykład, dyskusja moderowana oraz ćwiczenia.

*) Organizator szkolenia zastrzega sobie możliwość odwołania kursu lub zmiany terminu z przyczyn organizacyjnych. W takim przypadku zainteresowani będą niezwłocznie o tym fakcie powiadomieni.