Dokumentacja wypadku - program

Program „Dokumentacja wypadku” został opracowany w ramach projektu BPS3/A2/19/2015 „Model oceny ryzyka wystąpienia katastrof budowlanych, wypadków i zdarzeń niebezpiecznych na stanowiskach pracy z wykorzystaniem rusztowań budowlanych” ORWKIZ, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Badań Stosowanych. Program powstał w ramach zadania 15 projektu ORKWIZ na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej.

Program wspomaga wypełnianie dokumentacji wypadkowej według stanu prawnego na dzień 30 listopada 2018 roku czyli Karty wypadku lub Protokołu wypadku oraz Statystycznej karty wypadku. Dokumenty te zawierają trzy grupy informacji: dane o uczestnikach wypadku, informacje prawne, wymagające znajomości odpowiednich aktów oraz opis samego wypadku. Każda z grup danych jest opisana w programie lub można wybrać odpowiedź z listy. Najbardziej rozbudowaną częścią i najtrudniejszą do wypełnienia jest opis okoliczności wypadku. Ta część może być wypełniania za pomocą trzech metod: opisu bez wspomagania, jako odpowiedzi na pytania lub wypełnianie pól z danymi a tekst jest tworzony przez program. Dwie ostatnie metody zostały opracowane na podstawie analizy protokołów powypadkowych i badań zjawisk, zachodzących na rusztowaniach. Po uzupełnieniu kart programu użytkownik otrzymuje pełną dokumentację, którą w terminach wyznaczonych przepisami powinien wysłać do odpowiednich instytucji. Całe oprogramowanie a w szczególności opis okoliczności wypadku był konsultowany z praktykami, którzy często są zobligowani do sprawdzania tego typu dokumentacji.

Korzystanie z programu jest bezpłatne. Warunkiem skorzystania z programu jest przesłanie efektów wypełniania kart programu po usunięciu danych wrażliwych do zespołu badawczego na adres e.blazik@pollub.pl. Zespół prosi o nie usuwanie takich danych jak miejscowość, w której doszło do wypadku, i rok urodzenia osób poszkodowanych.

Postępowanie pracodawcy w związku z wypadkiem przy pracy, określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków w przy pracy. (Dz.U. z 2009 r. Nr 105, poz. 870). Kolejne kroki postępowania po stwierdzeniu zaistnienia wypadku to: udzielenie pomocy poszkodowanemu, zabezpieczenie miejsca wypadku, wezwanie pomocy, poinformowanie pracodawcy. Następnie pracodawca zawiadamia okręgowego inspektora pracy oraz inne organy administracji państwowej, właściwych ze względu na rodzaj wypadku, oraz tworzy zespół powypadkowy. Zespół powypadkowy przeprowadza postępowanie powypadkowe, mające na celu ustalenie okoliczności wypadku. Właśnie zespół powypadkowy ma obowiązek wypełnić dokumentację powypadkową w ciągu 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku.

W celu skorzystania z programu należy pobrać pliki z tego miejsca: pobierz program i zapisać w miejscu docelowym. Program jest „spakowany”, dlatego trzeba go rozpakować do wybranego katalogu. Program można uruchomić poprzez uruchomienie pliku „Dokumentacja wypadku.exe” lub utworzenie skrótu na pulpicie i uruchomienie programu, korzystając z tego skrótu. Jeżeli chcemy utworzyć skrót na pulpicie w systemie operacyjnym Windows, to:
• klikamy prawym klawiszem myszki w ekran,
• z paska, który się rozwinie wybieramy „Nowy”,
• z kolejnego rozwiniętego paska wybiearmy „Skrót”,
• korzystając z przycisku „Przeglądaj” (lub podobnego w zależności od systemu) wskazujemy lokalizację pliku „Dokumentacja wypadku.exe”,
• naciskamy przycisk „Dalej”,
• naciskamy przycisk „Zakończ”.
Podczas uruchamiania programu system może zapytać o zgodę na wpis w rejestrze. Należy wybrać odpowiedź tak.
Po uruchomieniu programu wybieramy zakładkę „Karta wypadku” lub „Protokół wypadku”. Przy wyborze zakładki należy kierować się opisami. Podczas wypełnia dokumentów niektóre okienka wymagają przejścia do dodatkowej zakładki, która pojawia po kliknięciu w pole. Dotyczy to opisu wypadku w „Karcie wypadku” i „Protokole wypadku” oraz przyczyn wypadku w „Protokole wypadku”. W takiej sytuacji należy wypełnić dane w dodatkowej zakładce i zatwierdzić. Dane można w każdym momencie poprawić, klikając w pole i wchodząc w odpowiednią zakładkę. W przypadku przerw w pracy nad dokumentacją należy pliki zapisywać. Po wypełnieniu kart należy wybrać polecenie „Utwórz HTML”. Powstanie plik z rozszerzeniem *.htm, który należy otworzyć w przeglądarce internetowej i wydrukować.

Program był wielokrotnie testowany, ale nadal mogą wystąpić błędy. W przypadku problemów z programem można się zwrócić o pomoc, pisząc maila na adres e.blazik@pollub.