Aktualności

Konferencja z okazji Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy

26 kwietnia 2021 r. odbyła się zorganizowana przez Związek Zawodowy „Budowlani” konferencja z okazji obchodów Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy, który przypada na 28 kwietnia. Tematem konferencji była „Ochrona pracy w sektorze budownictwa, przemysłu wyrobów budowlanych, mieszkalnictwa, przemysłu drzewnego i meblarskiego w czasie pandemii”. Z uwagi na trwającą epidemię, wydarzenie odbyło się online.

Konferencję otworzył Zbigniew Janowski, Przewodniczący Związku Zawodowego „Budowlani”, zastępca Przewodniczącego Rady Ochrony Pracy, przytaczając historię proklamowania 28 kwietnia Dniem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy przez Międzynarodową Organizację Pracy w 2003 r.  W tym samym roku Sejm RP przyjął uchwałę o uznaniu tego dnia również w Polsce, postanawiając tym samym zwrócić szczególną uwagę na konieczność stałego, kompleksowego działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracujących oraz uczczenia w ten sposób pamięci tracących życie w rezultacie wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Podczas konferencji wystąpiła Główna Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko, podkreślając jak ważne, ze względu na dużą liczbę zatrudnionych oraz ryzyko wypadków, są dla Państwowej Inspekcji Pracy sektory budownictwa i przemysłu. Na budowach znaczna część robót obejmuje prace szczególnie niebezpieczne, a do nich zaliczają się również prace na rusztowaniach. Główna Inspektor Pracy w swoim wystąpieniu zwróciła uwagę na takie wyzwania i problemy branży budowlanej, jak trudności z koordynacją robót przy dużym udziale prac prowadzonych na budowach przez mniejsze firmy, niedobór wykwalifikowanych pracowników czy też brak odpowiedzialności inwestorów za bezpieczeństwo robót przy jednoczesnym ograniczeniu przez nich kosztów, co odbija się negatywnie na aspektach bezpieczeństwa. Natomiast Jakub Chojnicki, Dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli GIP, przedstawił szczegółowe informacje dotyczące wypadków przy pracy w sektorach budownictwa, przemysłu wyrobów budowlanych, drzewnego i meblarskiego. Podkreślił też, jak istotne jest to, żeby kosztorysy uwzględniały środki finansowe na zapewnienie bezpieczeństwa.

Wpływ epidemii na system ubezpieczeń społecznych oraz działania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie prewencji wypadkowej, rehabilitacji oraz działań związanych ze wsparciem przedsiębiorców w celu utrzymania miejsc pracy omówiła Prezes ZUS, prof. Gertruda Uścińska. Podczas konferencji wystąpiła również dr hab. med. Joanna Bugajska, Kierownik Zakładu Ergonomii CIOP, przedstawiając podjęte przez CIOP działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie epidemii COVID-19. Dzięki wystąpieniu Magdaleny Klimczak-Nowackiej, krajowego oficera łącznikowego Rzeczypospolitej Polskiej w Europejskim Urzędzie Pracy (ELA), zgromadzeni mogli zapoznać się z historią powstania i działalnością tego stosunkowo nowego organu. Na koniec wystąpień ponownie głos zabrał Zbigniew Janowski omawiając zagrożenia i mechanizmy zapewniania bezpiecznej pracy w czasie pandemii w budownictwie, mieszkalnictwie, przemyśle wyrobów budowlanych, drzewnym i meblarskim.

Konferencję prowadził i moderował Sekretarz Krajowy ds. dialogu ZZ Budowlani Jakub Kus. W wydarzeniu licznie wzięli udział przedstawiciele organizacji związkowych, pracodawców, inspektorzy bhp, społeczni inspektorzy pracy, przedstawiciele izb zawodowych i gospodarczych oraz instytucji naukowo-badawczych. Polską Izbę Gospodarczą Rusztowań reprezentowała dyrektor izby Dagmara Tyc.

 


« powrót