edycja VII

VII edycja konkursu Rusztowanie Roku

Celem konkursu Rusztowanie Roku jest m.in promocja branży rusztowaniowej, promocja działań powodujących zwiększanie bezpieczeństwa przy budowie i eksploatacji rusztowań, wspierania i promowania dobrych praktyk na rzecz projektowania, budowy konstrukcji rusztowań, stymulowanie podnoszenia poziomu świadczonych usług w zakresie projektowania i budowy rusztowań oraz stymulowanie rozwoju technologicznego w branży rusztowaniowej zarówno w zakresie produkcji rusztowań jak i ich budowy.

Po przeprowadzeniu weryfikacji zgłoszeń konkursowych, zgodnie z zapisami regulaminu VII Edycji Konkursu Rusztowanie Roku,  Komisja Konkursu zakwalifikowała do II etapu następujące zgłoszenia konkursowe (kolejność alfabetyczna wg nazw firm):

I kategoria – Rusztowanie

1. Rusztowanie do transportu zbiorników do budynku maszynowni w Elektrowni Turów – zgłoszenie firmy Multiserwis Sp. z o.o.

2. Wózek technologiczny do robót powierzchniowych na obiekcie MS-3 w ciągu drogi ekspresowej S7 – zgłoszenie firmy Peri Polska Sp. z o.o.

3.  Konstrukcja rusztowania zbudowana w celu przeprowadzenia renowacji stalowej wieży ciśnień w Ciechanowie – zgłoszenie firmy telka SA

W II etapie Konkursu Rusztowanie Roku zgłoszenia zostaną ocenione przez Kapitułę, w skład której wchodzą niezależni eksperci, a uroczyste rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się 7 września podczas Forum Rusztowaniowego 2019, na które serdecznie Państwa zapraszamy!

Konkurs został objęty patronatem honorowym Głównego Inspektora Pracy
Regulamin
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Regulaminie:
Regulamin VII edycji konkursu Rusztowanie Roku

Pliki zgłoszeń konkursowych:
Zgłoszenie konkursowe - kat. I - Rusztowanie: plik pdf plik doc
Zgłoszenie konkursowe - kat. II - Technologie i Bezpieczeństwo: plik pdf plik doc
Zgłoszenie konkursowe - kat. III - Monter: plik pdf plik doc

Zapraszamy do udziału w konkursie!