Władze PIGRiD

Najwyższą władzą w Izbie jest Walne Zgromadzenie Członków. Na co dzień organem decyzyjnym (w ramach uprawnień określonych w statucie) jest Zarząd na czele z Prezesem Izby p. Joanną Telką-Dudkowską. Organem kontrolnym jest 5-osobowa Komisja Rewizyjna.

Zarząd PIGRiD:

Joanna Telka-Dudkowska - Prezeska Izby
Marek Wilk - Wiceprezes Izby
Wojciech Antczak
Robert Jurkiewicz
Jan Paszkowski
Bogdan Szpilman
Zenon Sztobryn
 
 
Komisja Rewizyjna:
Paula Szpilman-Malicka - Przewodnicząca
Adam Lebiediuk  
Zbigniew Mańkowski
Marian Muszyński   
Mirosław Zwoliński