Przepisy i normy dotyczące rusztowań

Najważniejszym przepisem dotyczącym rusztowań jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bhp podczas wykonywania robót budowlanych. Rozporządzenie to jest nowelizacją rozporządzenia z 1972 r. znanym pod obiegową nazwą "13". Można przyjąć, że jest to najważniejsze rozporządzenie dotyczące branży rusztowaniowej. W rozdziałach 8 - "Rusztowania budowlane i pomosty robocze" oraz w rozdziale 9 - "Roboty na wysokości", przedstawia ogólne wymagania w zakresie wszystkich rusztowań i podestów ruchomych i zawiera wymagania; prawne, ergonomiczne, w zakresie konstrukcji rusztowań, bhp oraz w stosunku do rusztowań jezdnych i podestów ruchomych.

Poniżej znajdą Państwo zestawienie najważniejszych przepisów i norm związanych z branżą rusztowaniową:
Ustawy i rozporządzenia - pobierz pdf
Normy
Dyrektywy PE