Jak wstąpić do PIGRiD?

Zapraszamy wszystkie firmy związane w swojej działalności zawodowej z rusztowaniami - niezależnie od wielkości i profilu!

Procedura wstąpienia jest bardzo prosta:

Krok 1 – Kandydat
1. Kandydat przesyła na adres biura Izby wypełnione dokumenty (wypełnienie zajmuje ok. 10 minut):
- deklaracja wstąpienia do Izby
- pobierz: deklaracja


Informacje o wysokości składek członkowskich znajdzują się w deklaracji wstąpienia do Izby.

Krok 2 – Zarząd i Biuro PIGRiD
Po zapoznaniu się z powyższymi dokumentami na najbliższym posiedzeniu Zarządu Izby, zostaje podjęta decyzja o przyjęciu Kandydata na Członka Izby.
Biuro PIGRiD wysyła do nowo przyjętego Członka Izby:
- decyzję Zarządu Izby o przyjęciu firmy w poczet Członków Izby z informacją o dacie przyjęcia firmy i nadanym numerze ewidencyjnym;
- stosowne do deklaracji noty statutowe: wpisową i członkowską.

Krok 3 – Początek Członkostwa w PIGRiD
Po dokonaniu wpłat firma staje się pełnoprawnym członkiem Izby i w tym momencie jej dane oraz wszelkie informacje dotyczące firmy i jej działalności zostają wprowadzone na stronę internetową Izby w poszczególnych jej działach oraz jest również automatyczne połączona linkiem – ze swoją stroną internetową (jeśli ją posiada).

Od tego momentu zaczyna się ścisła współpraca. Członek Izby korzysta z wszystkich dostępnych usług świadczonych przez Izbę, otrzymuje bieżące informacje branżowe, legislacyjne i gospodarcze, np. bieżące informacje na temat ukazujących się nowych przepisów prawnych dot. branży rusztowaniowej oraz dostęp do strefy członkowskiej

Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem: biuro@pigr.pl, tel. 22 828 03 41 - chętnie odpowiemy na wszelkie pytania i przeprowadzimy przez procedurę wstąpienia do PIGRiD!

Zapraszamy!