edycja VIII aktualnie trwa

Serdecznie zapraszamy firmy członkowskie Polskiej Izby Gospodarczej Rusztowań do udziału w VIII edycji konkursu Rusztowanie Roku!

Już po raz ósmy Polska Izba Gospodarcza rusztowań organizuje konkurs, którego celem jest m.in promocja branży rusztowaniowej, promocja działań powodujących zwiększanie bezpieczeństwa przy budowie i eksploatacji rusztowań, wspieranie i promowanid dobrych praktyk na rzecz projektowania, budowy konstrukcji rusztowań, stymulowanie podnoszenia poziomu świadczonych usług w zakresie projektowania i budowy rusztowań oraz stymulowanie rozwoju technologicznego w branży rusztowaniowej zarówno w zakresie produkcji rusztowań jak i ich budowy.

Ocena zgłoszeń odbywa się dwuetapowo. W pierwszym etapie Komisja Konkursu weryfikuje zgłoszenia pod względem formalnym, a następnie, w II etapie, Kapituła Konkursu, złożona z niezależnych ekspertów ocenia zgłoszenia pod względem merytorycznym oraz wyłania laureatów danej edycji.


Zgłoszenia można przesyłać w 3 kategoriach:
kategoria I – Rusztowanie:
- obszar 1 - dotyczący małych przedsiębiorstw
- obszar 2 - dotyczący średnich i dużych przedsiębiorstw
kategoria II – Technologie i Bezpieczeństwo
kategoria III – Monter

Zgłoszenia można nadsyłać w terminie od 1.09.2021 r. do 14.01.2022 r.
Konkurs obejmuje okres od 30.04.2019 r. do 14.01.2022 r.

Więcej szczegółów dotyczących konkursu - jego regulamin oraz formularze zgłoszeniowe znajdą Państwo poniżej:
regulamin VIII edycji konkursu Rusztowanie Roku
formularze zgłoszeniowe:

kategoria I - Rusztowanie: pdf, doc
kategoria II – Technologie i Bezpieczeństwo: pdf, doc
kategoria III – Monter: pdf, doc


Jeśli mają Państwo pytania związane z konkursem, zapraszamy do kontaktu z naszym biurem: tel. 22 828 03 41; e-mail: biuro@pigr.pl.