Baza członków

Nazwa Gdańska Stocznia Remontowa im. J. Piłsudskiego S.A.
Adres 80-958 Gdańsk
Na Ostrowiu 1
Telefon +48 58 307 22 22
Fax +48 58 307 17 86
E-mail remontowa@remontowa.com.pl