Aktualności

Trwa nabór - Specjalista Nadzoru Budowy i Eksploatacji Rusztowań

Trwa nabór na kolejną edycję kursu Specjalista Nadzoru Budowy i Eksploatacji Rusztowań!

Dzięki uczestnictwu w kursie:
- zdobędą Państwo kompetencje związane z nadzorem - kurs prowadzą fachowcy-praktycy z wieloletnim doświadczeniem w branży;
- zaznajomią się Państwo z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi rusztowań;
- otrzymają Państwo obszerne materiały szkoleniowe, stanowiące kompendium wiedzy dotyczącej rusztowań.

Bazowy program szkolenia*:
Przepisy prawne dotyczące budowy i eksploatacji rusztowań.
Pierwszy kontakt z obiektem (wizja lokalna, informacja do planu BIOZ, zapoznanie z umową i in.).
Przygotowanie montażu rusztowań (plan BIOZ, zgoda na montaż rusztowań, podział montażu na brygady robocze, wydanie zleceń roboczych, przeszkolenie stanowiskowe i in.).
Montaż rusztowania (kontrola prac brygady, kontrola wykonywania transportu pionowego, wymagana dokumentacja i in.).
Przekazanie rusztowania do eksploatacji (przegląd rusztowania, wypełnienie protokołu technicznego i in.).
Wykonanie obmiaru robót (zasady dokonywania obmiarów, współczynniki zwiększające, obmiar na roboty dodatkowe i in.)
Rozliczenie usługi rusztowaniowej.
Serwisowanie eksploatowanego rusztowania.
Przyjęcie zgłoszenia do demontażu i demontaż rusztowania.
Podstawy statyki konstrukcji (podstawowe pojęcia z mechaniki budowli, elementy konstrukcji, obciążenia, zależność geometrii rusztowania od klas obciążenia, rysunek techniczny i in.).
Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Procedury w sytuacjach awaryjnych.
Kontrola zewnętrzna rusztowań.
*Szczegółowy program kursu dostępny na zapytanie.

Aktualny nabór* - kurs ONLINE

* I-wsza sesja: 29.03/30.03/31.03.2022 r.
* II-ga sesja: 05.04/06.04/07.04.2022 r.
* Egzamin: 23.04/24.04.2022 r.

Cena szkolenia: 2 200,00 zł netto + 23% VAT od osoby

W sprawie zapisów zapraszamy do kontaktu z akredytowanym przez PIGR ośrodkiem szkoleniowym Job Transfer:
+ 48 601 578 754
szkolenia@jobtransfer.com.pl.

Biuro Polskiej Izby Gospodarczej Rusztowań również pozostaje do Państwa dyspozycji.

Nabór na aktualne kursy jest prowadzony do wyczerpania miejsc. Zapisz się już dziś!

Zapraszamy!


*) Organizator szkolenia zastrzega sobie możliwość odwołania kursu lub zmiany terminu z przyczyn organizacyjnych. W takim przypadku zainteresowani będą niezwłocznie o tym fakcie powiadomieni.


« powrót