Aktualności

Minimalna stawka w budownictwie

Zgodnie z Porozumieniem organizacji sektora budownictwa i obsługi nieruchomości przedstawiamy Państwu minimalną stawkę kalkulacyjną wynagrodzenia w budownictwie oraz gospodarowaniu nieruchomościami w Polsce w 2021 roku.

Stawka rekomendowana przez Porozumienie dotyczy  roboczogodziny w w/w sektorach używanej w kalkulacji kosztów zamówień publicznych. Stawka obejmuje wysokość minimalnego godzinowego wynagrodzenia w 2021 r. oraz obowiązujące narzuty podstawowe i narzuty uzupełniające. Stawka nie uwzględnia kosztów ogólnych (np. zarządu).Więcej informacji na temat wyliczenia stawki znajdą Państwo w załączniku:
Wyliczenie minimalnej kalkulacyjnej stawki wynagrodzenia w budownictwie dla robót budowlano-montażowych oraz usług w zakresie gospodarowania nieruchomościami w Polsce w 2021 roku.

Porozumienie w sprawie minimalnej godzinowej stawki kalkulacyjnej wynagrodzenia w budownictwie dla robót budowlano-montażowych oraz usługach w zakresie gospodarowania nieruchomościami realizowanych w Polsce podpisano dnia 8 kwietnia 2014 r. Sygnatariuszami porozumienia były:

Związki pracodawców:
•    Związek Rzemiosła Polskiego
•    Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości
•    Polski Związek Pracodawców Budownictwa
•    Pracodawcy Ziemi Lubelskiej
•    Pracodawcy Pomorza i Kujaw

Związki pracobiorców:
•    Związek Zawodowy "Budowlani"
•    Związek Zawodowy "Budowlani" - Okręg Kujawsko-Pomorski
•    NSZZ Solidarność - Sekretariat Budownictwa i Przemysłu Drzewnego

Porozumienie podpisano przy czynnym wsparciu niżej wymienionych organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prawnych związanych z budownictwem i nieruchomościami:
•    Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa
•    Ogólnopolska Izba Gospodarki Nieruchomościami
•    Polska Izba Gospodarcza Rusztowań
•    Śląska Izba Budownictwa
•    Pomorsko-Kujawska Izba Budownictwa
•    Federacja Pracodawców Polski Zachodniej
•    Stowarzyszenie Producentów Gipsu "Polski Gips"
•    Izba Przemysłowo-Handlowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 


« powrót