Aktualności

Kontynuacja projektu: Rusztowania są OK!

Projekt edukacyjny „Rusztowania są OK!” Polska Izba Gospodarcza Rusztowań rozpoczęła w ubiegłym roku. Ponieważ spotkał się on z zainteresowaniem, kontynuujemy organizację spotkań młodzieży z przedstawicielami środowiska rusztowaniowego. Realizując projekt chcemy przekazać uczniom szkół technicznych wiedzę związaną z funkcjonowaniem rusztowań, zapoznać z potencjalną ścieżką zawodową i zbudować świadomość bezpiecznej pracy na wysokości.

Realizując aktualną edycję programu spotkaliśmy się z Uczniami klas III Zespołu Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Radomiu. Omówiliśmy podstawowe podziały rusztowań, wymaganą podczas montażu i eksploatacji rusztowań dokumentację, typowe komponenty rusztowań, podstawowe zagadnienia związane z posadowieniem, kotwieniem i stężaniem konstrukcji, kwestie związane z bezpieczną eksploatacją rusztowań oraz możliwości zawodowe w branży rusztowaniowej. Podczas spotkania Uczniowie dokonywali obliczeń związanych z obciążeniami użytkowymi oraz wskazywali na konkretnych przykładach błędy montażu i eksploatacji. Z przyjemnością stwierdzamy, że te zadania wykonywali szybko i sprawnie, wykazując się umiejętnościami i wiedzą – serdecznie gratulujemy!
Dziękujemy Uczniom szkoły za miłe przyjęcie i zaangażowanie w zajęcia, a Panu Bartłomiejowi Marcinkiewiczowi, nauczycielowi przedmiotów zawodowych, za inicjatywę i współpracę przy realizacji projektu. Polską Izbę Gospodarczą Rusztowań podczas spotkań reprezentowały Dagmara Tyc i Oliwia Głuszczyk.

Wierzymy, że działania o charakterze edukacyjnym i prewencyjnym, podejmowane wspólnie z przedstawicielami środowiska pracodawców, mają ogromne znaczenie dla przyszłego bezpieczeństwa pracy dzisiejszej młodzieży, a dodatkowo dają młodym ludziom możliwość pogłębienia wiedzy technicznej oraz informacje pomocne w wyborze przyszłej drogi zawodowej.

Serdecznie zapraszamy do udziału w realizacji projektu firmy i szkoły techniczne – przedstawiciele naszego biura chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania i przedstawią szczegóły organizacyjne. Zapraszamy do kontaktu!
 

Dziękujemy Partnerowi III edycji projektu, firmie Rew-Ton – producentowi certyfikowanych rusztowań warszawskich, obiektów małej architektury, odbojnic przemysłowych oraz ogrodzeń i balustrad, kompleksowo obsługującej budowy w zakresie dostawy i montażu oferowanego asortymentu.


« powrót