Aktualności

Konferencja - projekt Scaffolder

4 czerwca tego roku odbyła się w Brukseli konferencja podsumowująca projekt Scaffolder, realizowany przez European Federation of Building and Woodworkers (EFBWW) i krajowe organizacje członkowskie. W ramach tego projektu badane były wybrane obszary funkcjonowania rusztowań: warunki pracy, bhp, systemy szkoleń, w tym w zakresie bezpieczeństwa, kwestie rozwoju technicznego i normalizacji oraz dialogu społecznego w branży rusztowaniowej. Na podstawie raportów krajowych z Belgii, Danii, Niemiec, Irlandii, Holandii i Polski opracowany został raport ogólny z badań. Projekt zakończy się natomiast opracowaniem rekomendacji działań w wybranych obszarach.
Stronę polską w projekcie reprezentuje ZZ Budowlani, a organizacja Union  Europäischer Gerüstbaubetriebe (UEG), której PIGRiD jest członkiem, bierze udział w projekcie z głosem doradczym. Podczas konferencji PIGRiD reprezentowała dyrektor Izby, Dagmara Tyc.

 


« powrót