Aktualności

III Konferencja Rusztowania

W dniach 19 i 20 maja 2022 r. w Słoku k. Bełchatowa odbyła się III Konferencja Naukowo-Techniczna Rusztowania, której tematyką przewodnią było „Bezpieczeństwo eksploatacji rusztowań – spójność teorii i praktyki”. Organizatorem konferencji była Polska Izba Gospodarcza Rusztowań, zaś współorganizatorem Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

Podczas konferencji Polska Izba Gospodarcza Rusztowań świętowała 25-lecie swojej działalności.

Rozpoczynając wydarzenie, dyrektor PIGR Oliwia Głuszczyk przywitała wszystkich obecnych, w tym zaproszonych gości, wśród których znaleźli się: Wicedyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli w Głównym Inspektoracie Pracy Izabela Waga, Sekretarz Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Danuta Gawęcka, Wiceprzewodniczący Związku Zawodowego „Budowlani” Jakub Kus, Honorowy Prezes PIGR Piotr Stanik, Zastępca Dyrektora ds. Badawczych Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego dr hab. inż. Ireneusz Baic, dr hab. inż. prof. Ewa Błazik-Borowa z Politechniki Lubelskiej i dr inż. Anna Rawska-Skotniczny z Politechniki Opolskiej.
Podczas sesji inauguracyjnej głos zabrał również Prezes PIGR Bogdan Szpilman, a następnie: Wicedyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli w Głównym Inspektoracie Pracy Izabela Waga, Zastępca Dyrektora ds. Badawczych Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego dr hab. inż. Ireneusz Baic, dr hab. inż. prof. Ewa Błazik-Borowa z Politechniki Lubelskiej, Sekretarz Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Danuta Gawęcka oraz Wiceprzewodniczący Związku Zawodowego „Budowlani” Jakub Kus, którzy witali zebranych i składali Polskiej Izbie Gospodarczej Rusztowań życzenia z okazji 25-lecia jej działalności.
Poświęcono też chwilę ciszy pamięci zmarłego w ubiegłym roku dr inż. Andrzeja Miszteli.

Podczas konferencji przedstawionych zostało dziewięć referatów. Oprócz wykładów podsumowujących badania naukowe, uczestnicy mieli też okazję wysłuchać wystąpień m.in. na temat rusztowań przejezdnych w kontekście wymagań technicznych i normalizacji czy przepisów dotyczących urządzeń transportu bliskiego w branży rusztowaniowej w Polsce i Niemczech.
Dodatkowo, na konferencji odbyła się dyskusja panelowa „Uwarunkowania zewnętrzne stwarzające zagrożenie dla prowadzenia działalności w branży rusztowaniowej”. Uczestnicy mieli także możliwość wziąć udział w dodatkowym warsztacie dla projektantów rusztowań.
Po każdym z referatów istniała możliwość zadawania prowadzącym pytań, z której słuchacze chętnie korzystali. Również podczas dyskusji panelowej miała miejsce ożywiona wymiana zdań oraz przewidywań dotyczących przyszłości na podstawie własnych doświadczeń uczestników. Wiele dyskusji było kontynuowanych w kuluarach, dzięki czemu dodatkowy cel konferencji, czyli stworzenie przestrzeni do wymiany poglądów i podjęcia dyskusji przez przedstawicieli przedsiębiorstw, świata nauki i zainteresowanych instytucji, został osiągnięty.

W trakcie konferencji miało miejsce uroczyste ogłoszenie wyników organizowanego przez PIGR konkursu Rusztowanie Roku oraz prezentacja nagrodzonych zgłoszeń i wręczenie nagród laureatom. W tym roku rozstrzygnięta została już VIII edycja konkursu, podobnie jak w poprzednich latach objęta patronatem Głównego Inspektora Pracy.
Konkurs Rusztowanie Roku organizowany jest przez Polską Izbę Gospodarczą Rusztowań cyklicznie. Jego celem jest m.in. promocja branży rusztowaniowej oraz promocja działań powodujących zwiększanie bezpieczeństwa przy budowie i eksploatacji rusztowań. Ocena zgłoszeń odbywa się dwuetapowo. W pierwszym etapie Komisja Konkursu weryfikuje zgłoszenia pod względem formalnym, a następnie, w II etapie, Kapituła Konkursu, złożona z niezależnych ekspertów ocenia zgłoszenia pod względem merytorycznym oraz wyłania laureatów danej edycji.
Zgodnie z zapisami regulaminu VIII Edycji Konkursu, do wyłonienia laureatów spośród nominowanych do nagród została powołana Kapituła Konkursu w następującym składzie:
 • przewodniczący: dr inż. Edward Szwarc;
 • sekretarz: dr inż. Anna Rawska-Skotniczny (Politechnika Opolska);
 • członkowie:
  • dr hab. inż. prof. Ewa Błazik-Borowa (Politechnika Lubelska);
  • mgr inż. Dagmara Kupka (Państwowa Inspekcja Pracy);
  • mgr inż. Maciej Jastrzębski (Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego).
Przed odczytaniem wyników i wręczeniem nagród, głos zabrała dr hab. inż. prof. Ewa Błazik-Borowa. Podziękowała wszystkim firmom, które nadesłały swoje zgłoszenia za trud przygotowania dokumentacji, a następnie wprowadziła obecnych w kryteria oceny oraz przedstawiła zgłoszone do konkursu rusztowania.
W VIII edycji Konkursu Rusztowanie Roku Kapituła przyznała następujące nagrody:
 • w kategorii Rusztowanie, obszar I (małe przedsiębiorstwa):
  • II miejsce - Jurgo Sp. z o.o., za rusztowanie na wieży katedry św. Jakuba w Olsztynie;
 • w kategorii Rusztowanie, obszar II (średnie i duże przedsiębiorstwa):
  • I miejsce – Telka S.A., za rusztowanie elewacyjne zbudowane w celu wykonania prac na wysokościowcu przy ul. Chmielnej w Warszawie;
  • II miejsce – Ramirent S.A., za rusztowanie fasadowe, modułowe, przeznaczone do prac montażowych elewacji budynku CHM3 Varso Tower;
  • III miejsce – Multiserwis Sp. z o.o. Oddział Rusztowania Przemysłowe, za rusztowanie dla prac związanych z korozją pod izolacją CUI w holenderskim zakładzie chemicznym Shell Moerdijk;
  • wyróżnienie - T.I.G. Rusztowania Sp. z o.o., za rusztowanie modułowe dookoła komina baterii nr 3 na terenie AMP Zdzieszowice;
 • w kategorii Monter:
  • srebrna odznaka – Robert Więcek;
  • srebrna odznaka – Sławomir Racławski.

Wieczorem pierwszego dnia konferencji miała miejsce uroczysta kolacja, podczas której świętowano 25-lecie działalności Polskiej Izby Gospodarczej Rusztowań. Wiceprezes PIGR Elżbieta Nowicka-Słowik przedstawiła prezentację z archiwalnymi zdjęciami, które były okazją do wspominania wydarzeń z ostatniego ćwierćwiecza; podziękowała też osobom, które miały wkład w rozwój działalności Izby, m.in. wszystkim dotychczasowym prezesom. Prezes PIGR Bogdan Szpilman uroczyście otworzył szampana i pokroił tort, którego mieli okazję spróbować uczestnicy oraz zaproszeni goście. Następnie rozpoczęła się zabawa z DJem, która trwała do późnych godzin nocnych.

Podczas konferencji dostępne były archiwalne numery kwartalnika „Rusztowania”, który jest wydawany od 2005 roku i doczekał się już 61 numerów. Można było również nabyć książkę „Rusztowania robocze i ochronne. Użytkowanie. Odbiór. Nadzór”, stanowiącą kompendium wiedzy rusztowaniowej, oraz spotkać się z jej autorami, specjalistami PIGR.

Serdecznie dziękujemy współorganizatorowi konferencji – Instytutowi Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego Sieci Badawczej Łukasiewicz, Autorom referatów, Patronom i Sponsorom oraz wszystkim Uczestnikom Konferencji.
Już dziś zapraszamy Państwa na kolejną edycję!
« powrót