Aktualności

Aktualizacja norm technicznych dotyczących złączy rusztowaniowych

W dniu 18.08.2022 ukazała się aktualizacja dwóch norm dotyczących złączy, używanych przy rusztowaniach zgodnie z normą EN 12811-1 oraz deskowaniach zgodnie z normą EN 12812:
PN-EN 74-1:2022-08 Złącza, sworznie centrujące i podstawki stosowane w deskowaniach i rusztowaniach - Część 1: Złącza do rur -- Wymagania i metody badań
PN-EN 74-2:2022-08 Złącza, sworznie centrujące i podstawki stosowane w deskowaniach i rusztowaniach - Część 2: Złącza specjalne -- Wymagania i metody badań

W normie  PN-EN 74-1:2022-08, która dotyczy złączy krzyżowych, obrotowych, wzdłużnych i równoległych pracujących przez tarcie, określono:
 • materiały,
 • wymagania projektowe,
 • klasy wytrzymałości dla różnego rodzaju parametrów w tym wartość wytrzymałości i sztywności,
 • procedurę badawczą,
 • kryteria oceny,
 • wytyczne w zakresie przeprowadzania kontroli produkcji.

Z kolei norma PN-EN 74-2:2022-08 dotyczy następujących złączy specjalnych: półzłączy śrubowych lub klinowych, złączy wzdłużnych ze sworzniami, złączy krzyżowych redukcyjnych i złączy obrotowych redukcyjnych. W dokumencie określono:
 • materiały,
 • wymagania projektowe,
 • wartości wytrzymałości i sztywności jakie łączniki powinny osiągnąć w trakcie badań,
 • procedury badawcze i oceny,
 • zalecenia dotyczące przeprowadzania kontroli produkcji.
Każde ze złączy redukcyjnych jest mocowane z jednej strony do rury stalowej lub aluminiowej o średnicy 48,3 mm, norma zaś określa wymagania dotyczące średnicy i grubości ścianek rur z drugiej strony tych złączy.
W Załączniku B podano informacje dotyczące projektowania z użyciem złączy specjalnych.


Obie normy dostępne są do kupienia na stronach PKN:
https://sklep.pkn.pl/pn-en-74-1-2022-08e.html
https://sklep.pkn.pl/pn-en-74-2-2022-08e.html
lub do wglądu w czytelniach norm w Warszawie, Łodzi i Katowicach.
 


« powrót