Aktualności

PIGR członkiem Komitetu Technicznego PKN

Z przyjemnością informujemy, że Polska Izba Gospodarcza Rusztowań z dniem 5 sierpnia 2019 r. została powołana na członka Komitetu Technicznego nr 14 ds. Maszyn i Urządzeń dla Budownictwa, Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Górnictwa Skalnego Polskiego Komitetu Naukowego.
Reprezentantem PIGR w pracach Komitetu będzie dr inż. Piotr Kmiecik.

Komitet   Techniczny   nr   14 zajmuje  się  głównie opracowywaniem  norm z zakresu terminologii, bezpieczeństwa pracy maszyn i urządzeń oraz parametrów technicznych i specyfikacji handlowych. Wśród norm podlegających tematycznie zakresowi pracy Komitetu znajdują się normy dotyczące rusztowań, m.in. normy z grup PN-M 47900, PN-EN 12810 oraz PN-EN 12811.


« powrót